Tư vấn trực tuyến
  • Tư vấn giải pháp:
    0913 842 160 (Mr. Phương)
  • Hỗ trợ kỹ thuật:
    0913 586 373 (Mr. Vũ)
Dịch vụ Lưu trữ Website

Gói dịch vụ Cloud Host 1 (Windows) Cloud Host 2 (Windows) Cloud Host 3 (Windows) Cloud Host 4 (Windows) Cloud Host 5 (Windows) Cloud Host 6 (Windows)
Dung lượng 1000 MB 2000 MB 3500 MB 5500 MB 7500 MB 15000 MB
Băng thông 15 GB 30 GB Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Addon Domain 0 0 0 1 3 5
Sub Domain 3 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Park Domain 3 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
FTP Account Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
SQL Server 1 1 3 5 9 15
MySQL 0 0 1 1 1 1
ASP.NET/ PHP Nhiều phiên bản Nhiều phiên bản Nhiều phiên bản Nhiều phiên bản Nhiều phiên bản Nhiều phiên bản
SSL Không
Backup Chủ động Chủ động Chủ động Chủ động Chủ động Chủ động
Giá (VNĐ/tháng) 49.000 69.000 99.000 149.000 239.000 409.000