Tư vấn trực tuyến
  • Tư vấn giải pháp:
    0913 842 160 (Mr. Phương)
  • Hỗ trợ kỹ thuật:
    0913 586 373 (Mr. Vũ)
Dịch vụ đăng ký Tên miền

TÊN MIỀN VIỆT NAM
.vn
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn
.name.vn
.int.vn
Tên miền tiếng Việt 

Tên miền có 1 ký tự .VN 

Tên miền có 2 ký tự .VN 

TÊN MIỀN QUỐC TẾ
.com
219.000 VNĐ
.net
249.000 VNĐ
.org
349.000 VNĐ
.info
379.000 VNĐ
.biz
398.000 VNĐ
.ws
686.000 VNĐ
.top 
39.000 VNĐ
.xyz
29.000 VNĐ
.shop
809.000 VNĐ
.asia 
59.000 VNĐ
.eu 
298.000 VNĐ
.us 
270.000 VNĐ
.cc
289.000 VNĐ
.tv
839.000 VNĐ
.fr 
310.000 VNĐ
.jp 
2.077.000 VNĐ
.ca 
578.000 VNĐ
.com.sg 
1.045.000 VNĐ
.sg 
1.045.000 VNĐ
.net.uk 
380.000 VNĐ
.co.uk 
380.000 VNĐ
.org.uk 
380.000 VNĐ
.ltd.uk 
380.000 VNĐ
.plc.uk 
380.000 VNĐ
.me.uk 
380.000 VNĐ
.in
326.000 VNĐ
.uno
500.000 VNĐ
.co.in
260.000 VNĐ
.net.in
260.000 VNĐ
.org.in
260.000 VNĐ
.firm.in
260.000 VNĐ
.gen.in
260.000 VNĐ
.ind.in
260.000 VNĐ
.co 
676.000 VNĐ
.nom.co
888.000 VNĐ
.com.co
888.000 VNĐ
.net.co
888.000 VNĐ
.mobi
522.000 VNĐ
.com.tw
888.000 VNĐ
.idv.tw
888.000 VNĐ
.game.tw
888.000 VNĐ
.ebiz.tw
888.000 VNĐ
.club.tw
888.000 VNĐ
.tw
1.045.000 VNĐ
.dentist 
839.000 VNĐ
.lawyer 
460.000 VNĐ
.attorney 
460.000 VNĐ
.pics
676.000 VNĐ
.news
230.000 VNĐ
.online
49.000 VNĐ
.art
319.000 VNĐ
.college
1.493.000 VNĐ
.design 
161.000 VNĐ
.fans
1.656.000 VNĐ
.feedback
9.850.000 VNĐ
.fun
519.000 VNĐ
.love
676.000 VNĐ
.protection 
65.347.000 VNĐ
.reit 
32.685.000 VNĐ
.rent
1.493.000 VNĐ
.security
65.347.000 VNĐ
.space
49.000 VNĐ
.store 
99.000 VNĐ
.tech
139.000 VNĐ
.theatre
16.354.000 VNĐ
.tickets
11.455.000 VNĐ
.wiki 
99.000 VNĐ
.bank 
(Miễn phí nếu bạn đăng ký tên miền thành công)
22.070.000 VNĐ
.insurance 
(Miễn phí nếu bạn đăng ký tên miền thành công)
22.070.000 VNĐ
.tel
319.000 VNĐ
.work
129.000 VNĐ
.website
49.000 VNĐ
.social
345.000 VNĐ
.click
251.000 VNĐ
.immo
230.000 VNĐ
.name
298.000 VNĐ
.me
653.000 VNĐ
.one
380.000 VNĐ
.rich
66.957.000 VNĐ
.luxury
15.351.000 VNĐ
.bio
2.058.000 VNĐ
.ink 
69.000 VNĐ
.style
230.000 VNĐ
.men
349.000 VNĐ
.link
251.000 VNĐ
.download
349.000 VNĐ
.site
49.000 VNĐ
.beer
789.000 VNĐ
.pizza
230.000 VNĐ
.bet
708.000 VNĐ
.date
349.000 VNĐ
.review
349.000 VNĐ
.game
9.821.000 VNĐ
.forsale
230.000 VNĐ
.recipes
115.000 VNĐ
.physio
1.983.000 VNĐ
.creditcard
3.256.000 VNĐ
.faith
349.000 VNĐ
.lgbt
1.966.000 VNĐ
.xxx 
2.972.000 VNĐ
.hamburg
1.514.000 VNĐ
.london
1.437.000 VNĐ
.mortgage 
345.000 VNĐ
.degree
230.000 VNĐ
.bar
1.656.000 VNĐ
.build
1.894.000 VNĐ
.press 
1.626.000 VNĐ
.green
2.168.000 VNĐ
.red
708.000 VNĐ
.shiksha
523.000 VNĐ
.kim
708.000 VNĐ
.blue
708.000 VNĐ
.pink
708.000 VNĐ
.onl
490.000 VNĐ
.nagoya
326.000 VNĐ
.okinawa
457.000 VNĐ
.ryukyu
457.000 VNĐ
.club
19.000 VNĐ
.audio
3.289.000 VNĐ
.futbol
115.000 VNĐ
.juegos
9.821.000 VNĐ
.pictures
115.000 VNĐ
.equipment
447.000 VNĐ
.gallery
447.000 VNĐ
.graphics
447.000 VNĐ
.band
115.000 VNĐ
.diet
3.289.000 VNĐ
.help
676.000 VNĐ
.reviews
230.000 VNĐ
.dance
115.000 VNĐ
.actor
230.000 VNĐ
.haus
230.000 VNĐ
.rest 
839.000 VNĐ
.christmas
1.003.000 VNĐ
.blackfriday
3.289.000 VNĐ
.menu
839.000 VNĐ
.accountants
505.000 VNĐ
.credit
115.000 VNĐ
.loans
230.000 VNĐ
.energy
230.000 VNĐ
.archi 
2.058.000 VNĐ
.host
2.146.000 VNĐ
.associates
230.000 VNĐ
.digital
230.000 VNĐ
.toys
230.000 VNĐ
.works
115.000 VNĐ
.wtf
115.000 VNĐ
.trade
349.000 VNĐ
.country
676.000 VNĐ
.gift
458.000 VNĐ
.photo
676.000 VNĐ
.vacations
676.000 VNĐ
.bargains
115.000 VNĐ
.guru
183.000 VNĐ
.land
230.000 VNĐ
.bike
115.000 VNĐ
.plumbing
1.101.000 VNĐ
.singles
676.000 VNĐ
.camera
1.101.000 VNĐ
.estate
230.000 VNĐ
.contractors
676.000 VNĐ
.construction
676.000 VNĐ
.domains
676.000 VNĐ
.academy
676.000 VNĐ
.computer
460.000 VNĐ
.training
460.000 VNĐ
.builders
676.000 VNĐ
.cash
115.000 VNĐ
.media
230.000 VNĐ
.coffee
115.000 VNĐ
.clothing
676.000 VNĐ
.webcam
349.000 VNĐ
.co.com
777.000 VNĐ
.kitchen
460.000 VNĐ
.enterprises
460.000 VNĐ
.tattoo
1.003.000 VNĐ
.shoes
460.000 VNĐ
.sexy
839.000 VNĐ
.limo
1.101.000 VNĐ
.holdings
1.101.000 VNĐ
.ventures
230.000 VNĐ
.diamonds
1.101.000 VNĐ
.voyage
230.000 VNĐ
.careers
1.101.000 VNĐ
.finance
460.000 VNĐ
.financial
460.000 VNĐ
.furniture
1.101.000 VNĐ
.lease
1.101.000 VNĐ
.fund
115.000 VNĐ
.investments
230.000 VNĐ
.tax
230.000 VNĐ
.capital
230.000 VNĐ
.claims
230.000 VNĐ
.clinic
1.101.000 VNĐ
.condos
1.101.000 VNĐ
.dating
690.000 VNĐ
.delivery
230.000 VNĐ
.dental
1.101.000 VNĐ
.engineering
345.000 VNĐ
.expert
230.000 VNĐ
.holiday
230.000 VNĐ
.insure
1.101.000 VNĐ
.maison
1.101.000 VNĐ
.restaurant
230.000 VNĐ
.surgery
1.101.000 VNĐ
.tienda
1.101.000 VNĐ
.university
460.000 VNĐ
.bayern 
1.130.000 VNĐ
.cruises
1.101.000 VNĐ
.flights
1.101.000 VNĐ
.black
2.136.000 VNĐ
.villas
1.101.000 VNĐ
.healthcare
1.101.000 VNĐ
.codes
230.000 VNĐ
.viajes
115.000 VNĐ
.partners
460.000 VNĐ
.photography
115.000 VNĐ
.technology
344.000 VNĐ
.photos
230.000 VNĐ
.lighting
447.000 VNĐ
.directory
230.000 VNĐ
.today
115.000 VNĐ
.tips
230.000 VNĐ
.company
115.000 VNĐ
.systems
115.000 VNĐ
.management
447.000 VNĐ
.center
230.000 VNĐ
.support
230.000 VNĐ
.email
115.000 VNĐ
.solutions
115.000 VNĐ
.city
115.000 VNĐ
.gratis
230.000 VNĐ
.network
115.000 VNĐ
.ninja
115.000 VNĐ
.reisen
115.000 VNĐ
.report
230.000 VNĐ
.rip
230.000 VNĐ
.schule
345.000 VNĐ
.supplies
447.000 VNĐ
.supply
447.000 VNĐ
.hiphop
3.289.000 VNĐ
.agency
115.000 VNĐ
.education
447.000 VNĐ
.international
115.000 VNĐ
.exposed
115.000 VNĐ
.institute
115.000 VNĐ
.accountant
349.000 VNĐ
.airforce 
230.000 VNĐ
.army 
230.000 VNĐ
.auction
230.000 VNĐ
.cards
676.000 VNĐ
.care
230.000 VNĐ
.casa 
189.000 VNĐ
.catering
676.000 VNĐ
.church 
230.000 VNĐ
.cleaning
1.101.000 VNĐ
.community
676.000 VNĐ
.consulting
345.000 VNĐ
.cool
115.000 VNĐ
.deals
676.000 VNĐ
.direct
460.000 VNĐ
.discount
676.000 VNĐ
.engineer 
230.000 VNĐ
.events
230.000 VNĐ
.exchange
230.000 VNĐ
.fail
115.000 VNĐ
.farm
230.000 VNĐ
.fish
335.000 VNĐ
.fishing
676.000 VNĐ
.fitness
230.000 VNĐ
.gifts
676.000 VNĐ
.gives 
230.000 VNĐ
.gripe
676.000 VNĐ
.guide
230.000 VNĐ
.hosting
9.821.000 VNĐ
.immobilien
230.000 VNĐ
.industries
676.000 VNĐ
.life
115.000 VNĐ
.limited
676.000 VNĐ
.market 
230.000 VNĐ
.marketing
230.000 VNĐ
.moda
230.000 VNĐ
.navy
230.000 VNĐ
.parts
460.000 VNĐ
.productions
230.000 VNĐ
.properties
115.000 VNĐ
.property
3.289.000 VNĐ
.republican
230.000 VNĐ
.sarl
676.000 VNĐ
.services
344.000 VNĐ
.software 
230.000 VNĐ
.tools
115.000 VNĐ
.vet 
230.000 VNĐ
.vision
335.000 VNĐ
.watch
230.000 VNĐ
.world
115.000 VNĐ
.yoga
676.000 VNĐ
.foundation
230.000 VNĐ
.place
676.000 VNĐ
.town
230.000 VNĐ
.camp
1.101.000 VNĐ
.guitars
3.289.000 VNĐ
.solar
1.101.000 VNĐ
.bid
349.000 VNĐ
.horse
676.000 VNĐ
.surf
676.000 VNĐ
.zone
115.000 VNĐ
.house
230.000 VNĐ
.cab
676.000 VNĐ
.florist
676.000 VNĐ
.glass
335.000 VNĐ
.rentals
230.000 VNĐ
.repair
230.000 VNĐ
.boutique
345.000 VNĐ
.cheap
230.000 VNĐ
.kaufen
230.000 VNĐ
.party
349.000 VNĐ
.science
349.000 VNĐ
.cricket
349.000 VNĐ
.win
349.000 VNĐ
.loan
349.000 VNĐ
.racing
349.000 VNĐ
.cafe
230.000 VNĐ
.chat
676.000 VNĐ
.dog
230.000 VNĐ
.express
115.000 VNĐ
.mba
115.000 VNĐ
.money
230.000 VNĐ
.plus
230.000 VNĐ
.school
335.000 VNĐ
.show
230.000 VNĐ
.team
115.000 VNĐ
.cooking
676.000 VNĐ
.fashion
676.000 VNĐ
.fit
676.000 VNĐ
.garden
676.000 VNĐ
.rodeo
676.000 VNĐ
.vodka
676.000 VNĐ
.wedding
139.000 VNĐ
.study
676.000 VNĐ
.courses
839.000 VNĐ
.poker
2.136.000 VNĐ
.apartments
1.101.000 VNĐ
.bingo
1.101.000 VNĐ
.coach
230.000 VNĐ
.coupons
460.000 VNĐ
.golf
115.000 VNĐ
.hockey
1.101.000 VNĐ
.jewelry
230.000 VNĐ
.legal
335.000 VNĐ
.memorial
1.101.000 VNĐ
.Salon
1.101.000 VNĐ
.taxi
230.000 VNĐ
.tennis
1.101.000 VNĐ
.theater
1.101.000 VNĐ
.tours
230.000 VNĐ
.vin
230.000 VNĐ
.wine
230.000 VNĐ
.sydney
1.959.000 VNĐ
.organic
2.155.000 VNĐ
.vote
2.155.000 VNĐ
.voto
2.155.000 VNĐ
.adult
2.646.000 VNĐ
.porn
2.646.000 VNĐ
.sex
2.646.000 VNĐ
.film
2.547.000 VNĐ
.gold
115.000 VNĐ
.tires
230.000 VNĐ
.movie
1.150.000 VNĐ
.lotto
60.719.000 VNĐ
.auto
65.347.000 VNĐ
.car
65.347.000 VNĐ
.cars
65.347.000 VNĐ
.business
174.000 VNĐ
.doctor
230.000 VNĐ
.football
441.000 VNĐ
.fyi
115.000 VNĐ
.gmbh
676.000 VNĐ
.group
115.000 VNĐ
.hospital
1.101.000 VNĐ
.irish
115.000 VNĐ
.jetzt
447.000 VNĐ
.ltd
115.000 VNĐ
.reise
1.632.000 VNĐ
.run
115.000 VNĐ
.shopping
676.000 VNĐ
.soccer
447.000 VNĐ
.casino
690.000 VNĐ
.blog
676.000 VNĐ
.lol
676.000 VNĐ
.mom
839.000 VNĐ
.flowers
3.289.000 VNĐ
.global
1.959.000 VNĐ
.democrat
230.000 VNĐ
.studio
230.000 VNĐ
.sale
230.000 VNĐ
.rocks
115.000 VNĐ
.pub
230.000 VNĐ
.live
115.000 VNĐ
.games
345.000 VNĐ
.family
441.000 VNĐ
.video
230.000 VNĐ
.stream
349.000 VNĐ
.buzz
839.000 VNĐ
.best
259.000 VNĐ
.tube
676.000 VNĐ
.earth
519.000 VNĐ
.ngo 
1.003.000 VNĐ
.ong 
1.003.000 VNĐ
.miami
415.000 VNĐ
.vip
139.000 VNĐ
.travel 
2.636.000 VNĐ
.cloud
619.000 VNĐ